Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560


ไฟล์แนบ

บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่เว็บไซต์ http://sd.nsru.ac.th/congrat/ สำหรับกำหนดการรายงานตัวมหาวิทยาลัยจะประกาศให้นักศึกษารายงานตัวผ่านเว็บไซต์เร็ว ๆ นี้

ประกาศเมื่อ
12 พฤษภาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23