Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมงานสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi)


ไฟล์แนบ


ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://www.thaifreewifi2018.com/seminar-register/


ประกาศเมื่อ
30 มีนาคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวณัฐณิชา คงประกอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23