Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แจ้งปรับปรุงระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ALIST


ไฟล์แนบ

     ar-nsru.jpg  
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2561 จึงทำให้ระบบสืบค้นห้องสมุดอัตโนมัติ (Opac) และระบบสมาชิกห้องสมุดอัตโนมัติไม่สามารถเข้าใช้งานได้ สามารถติดต่อสอบถามการสืบค้นหนังสือได้ที่เคาน์เตอร์บริการต่าง ๆ ของศูนย์วิทยบริการ หรือโทร 056 219100 ต่อ 1534

ประกาศเมื่อ
22 มีนาคม 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23