Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมสัมมานาฟรี ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561


ไฟล์แนบ

     cit_2.jpg  
- ความท้าทายในการจัดหลักสูตรการศึกษาของไทยในยุคประเทศไทย 4.0 - Workshop การจัดเรียนการสอนที่ สร้าง ห้องเรียนแห่งอนาคต (Future Classroom) ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561
**รับสมัครคณะละ 10 ท่าน** โดยสามารถสมัครได้ที่คณะต้นสังกัดของท่านอาจารย์ทุกท่าน

ประกาศเมื่อ
23 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23