Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ฯ


ไฟล์แนบ

     27504120.jpg  
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ในทุกวันที่ ๒๘ ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดเตรียมรถตู้ไว้ให้บริการ จำนวน ๑ คัน เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวชัญภร สาทประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๖-๒๑๙๑๐๐-๒๙ ต่อ ๑๑๓๕ และ ๐๘๙-๐๒๙-๖๑๒๕ **หมายเหตุ** : การแต่งกาย ข้าราชการ/ประชาชนทั่วไป/นิสิต นักศึกษา แต่งกายชุดสุภาพสีขาว/ชุดปฏิบัติธรรม ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ตามลิงค์ด้านล่างค่ะ **กำหนดการ** - https://goo.gl/KseJMu ก**ำหนดวันจัดพิธี** - https://goo.gl/9ta64C

ประกาศเมื่อ
8 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23