Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี(ESPReL)


ไฟล์แนบ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐาน ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี(ESPReL) ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ท่านสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได่ที่ URL https://goo.gl/hSdTDP นี้ หรือ เพียงสแกน QR Code ดังรูปภาพไฟล์แนบนี้

ประกาศเมื่อ
6 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23