Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอแสดงความยินดี นักกีฬา ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”


ไฟล์แนบ

     image_f0e12d3.jpg  
     s_7393393365343.jpg  
     s_7393393428800.jpg  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดี ตัวแทนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 (รอบมหกรรม) “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22 – 31 มกราคม 2561 ณ มหาิวทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีนักกีฬาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้ 1. นายวิทวัส อินทรโอภาส ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง มวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์มิดเดิลเวทชาย นักหนักเกิน 67 กก. ไม่เกิน 71 กก. -ชาย 2. น.ส.วรรนิดา รู้อยู่ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ และน.ส.สมฤทัย ทองอ่วม ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เปตอง หญิงคู่ 3. น.ส.นิสิตา อินทนอย ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน มวยสากลสมัครเล่น รุ่นแบนตั้มเวทหญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก. และขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนที่ได้เข้าเข้ารอบร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ประกาศเมื่อ
3 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23