Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม"สื่อใหม่"ทรัพยากรสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ฟรี!!


ไฟล์แนบ

จัดอบรมในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. - 16.00 น. ห้องชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ติดต่อโทร.056-219100 ต่อ 2213

ประกาศเมื่อ
1 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23