Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย


ไฟล์แนบ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
15 มกราคม 2561
ประกาศโดย
นายนภดล แข็งการนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23