Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561


ไฟล์แนบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งดให้บริการ วันที่ 9 มกราคม 2561 (ตั้งแต่เวลา 11.30 น. - 14.30 น.) เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย **ขออภัยในความไม่สะดวก**

ประกาศเมื่อ
8 มกราคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23