Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แจ้งปิดบริการ "เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 1 อาคาร 15"


ไฟล์แนบ

เนื่องจากสำนักวิทยบริการฯ มีการทำบุญประจำปี 2561 (ช่วงเช้า) และบุคลากรเข้าร่วมประชุมจัดเตรียมงาน WUNCA (ช่วงบ่าย) จึงของดให้บริการตั้งแต่ เวลา 8.30 น. - 16.30 น. **ขออภัยในความไม่สะดวก**

ประกาศเมื่อ
5 มกราคม 2561
ประกาศโดย
นางสาวสุณิสา อ่อนฉ่ำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23