Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต


ไฟล์แนบ

**ขอเชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร ร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -14.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถตรงข้ามศูนย์พยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์**

ประกาศเมื่อ
14 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23