Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ไฟล์แนบ

**นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ประจำกลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มกราคม 2561**

ประกาศเมื่อ
14 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23