Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผลการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว


ไฟล์แนบ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำสำนักงานอธิการบดี ปฏิบัติงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ย่านมัทรี) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศเมื่อ
13 ธันวาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23