Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน และนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ เข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


ไฟล์แนบ

     s_7057355154453.jpg  
     s_7057357379462.jpg  
ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน และนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ เข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณหน้าหอพักเทวาพิทักษ์ หอพักเทพธิดา และหอพักสุขาวดี ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป - การเข้าร่วมรับ - ส่งเสด็จฯ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตามปกติ - นักศึกษา สวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบ

ประกาศเมื่อ
28 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23