Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการบริการวิชาการ "การปลูกพืชในโรงเรือนแบบควบคุมระบบปุ๋ยและน้ำ"


ไฟล์แนบ

**สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (เทคโนโลยีการผลิตพืช) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ **

การปลูกพืชในโรงเรือนแบบควบคุมระบบปุ๋ยและน้ำ (สำหรับมือใหม่)

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรือนสาธิตเกษตรปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด 30 คนเท่านั้น

ลงทะเบียนตามลิ้งค์ https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mxHUMfr6lEinBfFXdI5cgiLwcjJk_lZFkFZslN_rORNUM0hYMzdHQkdHMlRPSEdMQzg0MDU2ODVPTS4u

ประกาศเมื่อ
25 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23