Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมอนุโมทนาบุญ เทศน์มหาชาติมหากุศล ม.ราชภัฏนครสวรรค์


ไฟล์แนบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ อนุโมทนาบุญ และร่วมสืบสานประเพณี ในงานเทศน์มหาชาติมหากุศล ร้อยดวงใจ 95 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อจัดหาทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และสนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย งานกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในวันที่ 7 ธ.ค.จะมีขบวนแห่เทศน์มหาชาติ รอบเมืองปากน้ำโพ และในวันที่ 8 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป มีการเทศน์มหาชาติ โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวาทีพัชรโสภณ หรือพระครูปลัดราชันย์ อริโย พระนักเทศน์ชื่อดัง แหล่เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เรื่องพระเวสสันดรชาดก ชุดใหญ่ 12 กัณฑ์ การสวดพระคาถาพัน โดยพระบุญชอบ ฐานวโร จากวัดทุ่งสีหลง จังหวัดนครปฐม และยังได้พบกับศิลปินรับเชิญชื่อดัง อาทิ เสรี รุ่งสว่าง, เกษม คมสัน, น้ำผึ้ง บึงสามพัน, สายัณห์ ลายไทย และทีมงานตลกผู้ใหญ่คำเกิ่ง โดยท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพจะได้รับวัตถุมงคล พระพุทธสัพพัญญูฯ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยฯ โดยพระมงคลสุธี หรือหลวงปูแขก ปภาโส พระเกจิชื่อดังแห่งเมืองพิษณุโลก ให้ความเมตตามาปลุกเสก และประกอบพิธีทำน้ำพระพุทธมนต์ด้วยตัวเองในงาน จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนที่สนใจร่วมงานบุญมหากุศล ในวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 0 มือถือ : 097-924-5105 โทรสาร : 056-882523 และ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1135 หรือสามารถโอนเงินทำบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เลขที่บัญชี : 986-5-96264-0 ชื่อบัญชี : งานเทศน์มหาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nsru.ac.th www.facebook.com/nsrunews www.facebook.com/culturensru

ประกาศเมื่อ
21 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23