Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผลการสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา


ไฟล์แนบ

     ประกาศ.jpg  
ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประกาศเมื่อ
9 พฤศจิกายน 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23