Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ร่างขอบเขตงาน (Terns of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์


ไฟล์แนบ

     tor.pdf  
     boq 1 05102560.pdf  
     boq 2 05102560.pdf  
     boq 4 05102560.pdf  
     boq 3 05102560.pdf  
     boq 5 05102560.pdf  

ประกาศเมื่อ
24 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัตนาภรณ์ ปินใจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23