Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

> >>>ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561


ไฟล์แนบ

> ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 เริ่ม 1 ต.ค.60 เป็นระบบการรับสมัครแบบใหม่ โปรดศึกษารายละเอียดให้เข้าใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านเว็บไซต์ คลิก >> http://regis.nsru.ac.th หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206, 1208 หรือ 097-924-5217

ประกาศเมื่อ
15 ตุลาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวนฤภร ศรีบรรเทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23