Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

งานหอพักนักศึกษา เปิดห้องว่างสำหรับนักศึกษาศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ไฟล์แนบ

แผนที่เดินทางไปหอพักสุขาวดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดังไฟล์แนบ

ประกาศเมื่อ
13 กันยายน 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23