Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ร่วมงานกษีณาลัย '๖๐


ไฟล์แนบ

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ทุกท่าน ร่วมงานกษีณาลัย '๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
11 กันยายน 2560
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23