Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญชวนชายไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล


ไฟล์แนบ

รายละเอียดใบสมัครติดต่อสอบถามโทร. 056-219100 ต่อ 1135 หรือ ติดต่อสำนักศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์โทร.056-226456

ประกาศเมื่อ
29 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23