Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

โครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน”


ไฟล์แนบ

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรมวิชาการ เรื่อง “ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์จีน” วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรัตนพิมาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบตอบรับการอบรมทางวิชาการ ได้ที่ไฟล์แนบ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 056-219100 ต่อ 2207

ประกาศเมื่อ
10 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23