Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

นครสวรรค์เตรียมเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 นครสวรรค์เกมส์


ไฟล์แนบ

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ ครั้งที่ 24 นครสวรรค์เกมส์ ระหว่างกลุ่มโรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ สำหรับการแข่งขันกีฬาประถมสาธิตราชภัฏสัมพันธ์ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสลับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน จาก 5 โรงเรียน เติบโตจนในขณะนี้มีถึง 14 โรงเรียน จนกลายเป็นประเพณีที่ผูกพัน ภายใต้ความมุ่งหวังที่ว่า “มิตรภาพ เหนือชัยชนะ” โดยในช่วงการจัดการแข่งขันระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560 จังหวัดนครสวรรค์ จะมีครู บุคลากร และนักเรียน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมาเยือนจังหวัดนครสวรรค์เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวนครสวรรค์ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีจิต จากนั้น ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ รักษาการ ผอ.โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กล่าวว่า โรงเรียนสาธิตที่จะมาร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 14 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม, เชียงราย, เชียงใหม่, บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, พระนครศรีอยุธยา, พิบูลสงคราม, มหาสารคาม, วไลยอลงกรณ์ฯ, ราชนครินทร์, ร้อยเอ็ด, สวนสุนันทา, อุตรดิตถ์, อุบลราชธานี, และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เจ้าภาพจัดการแข่งขัน โดยจะมีการแข่งขันกีฬาใน 6 ประเภท ได้แก่ แชร์บอล, ฟุตบอล, ฟุตซอล, กรีฑา, วอลเลย์บอล และเปตอง โดยนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงาน การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 STEM ศึกษา และข้อบังคับต่างๆ เพื่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

ประกาศเมื่อ
4 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23