Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม”


ไฟล์แนบ

โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบยุทธศาสตร์ หัวข้อ “มหาวิทยาลัยกับการบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรม” ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมร่มพยอม อาคาร ๘ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ประกาศเมื่อ
1 สิงหาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23