Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศ : ให้นักศึกษาเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560


ไฟล์แนบ

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดจัดพิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 1. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ ทุกคน 2. ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - ชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชา ทุกคณะ ส่งตัวแทนพร้อมถือพาน 1 คู่ 3. ให้เข้าร่วมกิจกรรมงานพิธีไหว้ครู ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยให้ถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน 4. ให้นักศึกษาพร้อมกันในเวลา 07.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 5. ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวนักศึกษาไปเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 6. การแต่งกายของนักศึกษาชายและหญิง สวมชุดนักศึกษาถูกระเบียบ - นักศึกษาหญิง สวมรองเท้าหนัง ติดกระดุมคอให้เรียบร้อย

ประกาศเมื่อ
17 กรกฎาคม 2560
ประกาศโดย
นายอภิชาติ จุมพล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23