Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบมาตรฐานไทยและภาษาอังกฤษ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)


ไฟล์แนบ

---- [**ดูรายละเอียดการสอบได้ที่ regis.nsru.ac.th**](http://regis.nsru.ac.th/) -----

ประกาศเมื่อ
17 กรกฎาคม 2560
ประกาศโดย
นางดวงพร สีระวัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23