Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559


ไฟล์แนบ

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์วัฒน

รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559

**วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ณ ทำเนียบรัฐบาล**

ประกาศเมื่อ
1 เมษายน 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23