Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ IND.ET NSRU ROBOT 2017


ไฟล์แนบ

สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ร่วมกับ ชมรมนักประดิษฐ์ IND.DRAGON NSRU ROBOT CLUB เชิญร่วมชมกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ ชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1112 อาคาร 11 ชั้น 1

ประกาศเมื่อ
2 มีนาคม 2560
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23