Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ขยายเวลารับสมัครพนักงานประจำศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ(อาคารต้นน้ำ)


ไฟล์แนบ

     ต้นน้ำ.pdf  

ประกาศเมื่อ
29 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโดย
นางสาวรัชดาพร ลครชัยมงคล

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23