Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ


ไฟล์แนบ

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการความสามารถพิเศษ
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2559 [รายละเอียดเพิ่มเติม](http://ait.nsru.ac.th/Quota60/index.php)

ประกาศเมื่อ
29 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23