Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ทีม IndDragon NSRU Robot (อินด์ดราก้อน เอนเอสอาร์ยู โรบอท) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3


ไฟล์แนบ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ทีม IndDragon NSRU Robot (อินด์ดราก้อน เอนเอสอาร์ยู โรบอท) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

ในการประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ (CRU Robot Games) ประจำปี 2559 ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 "การแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า สู่ยุค AEC เยาวชนทำได้" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สำหรับทีม IndDragon NSRU Robot เป็นการรวมตัวของนักศึกษาสาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี อาจารย์ชัชชัย เขื่อนธรรม และอาจารย์อาคิรา สนธิธรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ประกาศเมื่อ
23 พฤศจิกายน 2559
ประกาศโดย
นางสาวเยาวเรศ ภูเมืองปาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23