Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

แจ้งผลการพิจารณาการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร (อาคารต้นน้ำ)


ไฟล์แนบ

     dds.jpg  

ประกาศเมื่อ
3 ตุลาคม 2559
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23