Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ โควตา 2560


ไฟล์แนบ

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์**
คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทรับตรง (โควตา)
ให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้ารับการสอบในวันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ อาคาร 11
เวลา 9.00 - 10.30 น. สอบข้อเขียน
เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์
[รายละเอียด](http://ait.nsru.ac.th/Quota60/index.php)

ประกาศเมื่อ
3 ตุลาคม 2559
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23