Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


ไฟล์แนบ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ตามรายการดังนี้ 1. ห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย จำนวน 1 ห้อง รายละเอียดเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบด้านบน

ประกาศเมื่อ
28 กันยายน 2559
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23