Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์


ไฟล์แนบ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างงานซ่อมแซมปรับปรุง อาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายละเอียด ตามไฟล์แนบด้านบน

ประกาศเมื่อ
7 กันยายน 2559
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23