Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

การให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม


ไฟล์แนบ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต้องการคัดเลือกผู้ประกอบกิจการให้เช่าสถานที่เพื่อประกอบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมตกแต่งภายใน ของอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารต้นน้ำ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รายละเอียด ตามไฟล์แนบด้านบน

ประกาศเมื่อ
15 สิงหาคม 2559
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23