Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ


ไฟล์แนบ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   มีความประสงค์จะสอบราคา   ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ
จำนวน 1 รายการ   ตามรายการดังนี้

1. รถยนต์ตู้โดยสาร       จำนวน 1 คัน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์แนบด้านบน

ประกาศเมื่อ
15 สิงหาคม 2559
ประกาศโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23