Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา
ข่าวประชาสัมพันธ์
NSRU CHANNEL
27
พ.ย.
เปิดภาคการศึกษาที่ 2/2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

7 - 8
ธ.ค.
งานเทศน์มหาชาติมหากุศล ร้อยดวงใจ 95 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
บริเวณลานหน้าหอวัฒนธรรม จ.นครสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Quick Link

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23