Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา
ข่าวประชาสัมพันธ์
NSRU CHANNEL
24
ก.ย.
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตามรายการข้อมูลสนามสอบ

ดูกิจกรรมทั้งหมด

Quick Link

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 แฟกซ์ : 056-882522-23