Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ กำหนดสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (รอบ 1) ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ www.nsru.ac.th/pr รายงานตัวเข้าศึกษาและชำระค่าธรรมเนียมรายงานตัว ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมืองฯ สำหรับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ www.nsru.ac.th/pr

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23