Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สปสช. เยี่ยม รพ.สนาม ณ มร.นว. ย่านมัทรี

วันนี้ (15 ก.ย. 64) เวลา 13.00 น. นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสนาม และโครงการตรวจ ATK เชิงรุก โดยมี พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นพ.อดิสรณ์ วรรธนศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข นว. พ.อ. พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน. นครสวรรค์ นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม ประธาน อคม.เขต 3 นครสวรรค์ นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เชต 3 นครสวรรค์ นพ.วริศ วิมลเฉลา ผู้อำนวยการสายบริหาร รพ.ศรีสวรรค์ และอาจารย์ภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมการดำเนินงาน และให้กำลังใจบุคลากร รพ.สนาม ศูนย์ประชุมฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) และได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ "บทบาทความร่วมมือของท้องถิ่น รัฐ เอกชน ต้านภัยโควิด" จากนั้นเลขาธิการ สปสช. และคณะ ได้ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจบุคลากร ศูนย์พักคอย ม.ราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทร) โรงพยาบาลสนาม-ศูนย์พักคอย สนามกีฬากลาง จ.นครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ และหอประชุมบึงบอระเพ็ดด้วย

รูปภาพกิจกรรมเดือนกันยายน พ.ศ.2564

2564

2563

2562

2561

2560

2559

2558

2557

2556

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23