Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์และแนะแนว โรงเรียนบ้านไร่วิทยา

วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

    วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนว โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี
วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2562 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนว โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น.

สถานที่จัดงาน
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23