Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ จัดประเพณีขึ้นเขาฟังธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 20:00 น.

    เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดประเพณีขึ้นเขาฟังธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม ทั้งนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน รุ่นพี่ และคณาอาจารย์ โดยจะร่วมกันเดินและวิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไปนมัสการไหว้พระฟังธรรมที่ยอดเขาวัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดประเพณีขึ้นเขาฟังธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งยังเป็นการแสดงถึงความสามัคคี และสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับหมู่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม ทั้งนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน รุ่นพี่ และคณาอาจารย์ โดยจะร่วมกันเดินและวิ่งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ไปนมัสการไหว้พระฟังธรรมที่ยอดเขาวัดคีรีวงศ์ จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 7 เดือนกันยายน พ.ศ.2562 เวลา 20:00 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23