Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ลงนามความร่วมมือและเยี่ยมนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ เมืองชงชิ่ง ประเทศจีน

วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:46 น.

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังเมืองชงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2562 เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาการอาชีพว่านโจว Wanzhou Vocational Education Center และเยี่ยมนักศึกษานานาชาติของม.ราชภัฏนครสวรรค์ ที่มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแยงซี เมืองชงชิ่ง เพื่อเป็นการสร้างเครือค่ายพัฒนางานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะ เดินทางไปยังเมืองชงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 2-8 มิถุนายน 2562 เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือกับศูนย์การศึกษาการอาชีพว่านโจว Wanzhou Vocational Education Center และเยี่ยมนักศึกษานานาชาติของม.ราชภัฏนครสวรรค์ ที่มหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแยงซี เมืองชงชิ่ง เพื่อเป็นการสร้างเครือค่ายพัฒนางานด้านวิชาการ การจัดการศึกษา การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ภาษา ตลอดจนพัฒนานักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 2 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 16:46 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23