Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

ไทยพีบีเอส จัดงาน “สถานีประชาชนสัญจร” จ.นครสวรรค์

วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:57 น.
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

    14 มิถุนายน 2562 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้ง่ายขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โอกาสนี้ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดี ร่วมในพิธีเปิดด้วย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีการออกบูธกิจกรรมชวนร่วมสนุกจากรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมไฮไลต์บูธให้บริการสาธารณะจากหลากหลายหน่วยงานที่จะมาให้บริการ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปรึกษาปัญหากฎหมาย จากศูนย์ดำรงธรรม, บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับบริจาคอวัยวะ จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, บริการให้คำปรึกษา เตือนภัยกลโกง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.), เปิดพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพ อาทิ บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และเปิดรับสมัครงานนับ 1,000 ตำแหน่ง จากกระทรวงแรงงาน, กิจกรรมสอนทำพวงมาลัยเซรามิกและพวงกุญแจผ้า จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนในราคาพิเศษ อาทิ ข้าวหอมมะลิ น้ำดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ำผึ้ง น้ำพริกคางกุ้ง น้ำตาลช่อมะพร้าว ผัดไทยโบราณ ข้าวเหนียวหมูฝอย สมุนไพรแปรรูปจากน้ำนมข้าว มะหาด ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ฯลฯ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงจากรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และการแสดงโชว์พิเศษแสง สี เสียง และรับชมการจัดรายการสถานีประชาชนถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
14 มิถุนายน 2562 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดกิจกรรม “สถานีประชาชนสัญจร” เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีที่พึ่งในการร้องเรียน แจ้งเบาะแสปัญหาในแต่ละพื้นที่ และสามารถเข้าถึงบริการของหน่วยงานราชการได้ง่ายขึ้น โดยได้รับเกียรติจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โอกาสนี้ ผศ.ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยผศ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ รองอธิการบดี ร่วมในพิธีเปิดด้วย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน มีการออกบูธกิจกรรมชวนร่วมสนุกจากรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส พร้อมไฮไลต์บูธให้บริการสาธารณะจากหลากหลายหน่วยงานที่จะมาให้บริการ ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย อาทิ บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ปรึกษาปัญหากฎหมาย จากศูนย์ดำรงธรรม, บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น รับบริจาคอวัยวะ จากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์, บริการให้คำปรึกษา เตือนภัยกลโกง จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(กลต.), เปิดพื้นที่สร้างงานสร้างอาชีพ อาทิ บริการรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 และเปิดรับสมัครงานนับ 1,000 ตำแหน่ง จากกระทรวงแรงงาน, กิจกรรมสอนทำพวงมาลัยเซรามิกและพวงกุญแจผ้า จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนในราคาพิเศษ อาทิ ข้าวหอมมะลิ น้ำดื่มข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมน้ำผึ้ง น้ำพริกคางกุ้ง น้ำตาลช่อมะพร้าว ผัดไทยโบราณ ข้าวเหนียวหมูฝอย สมุนไพรแปรรูปจากน้ำนมข้าว มะหาด ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ฯลฯ ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงจากรายการของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และการแสดงโชว์พิเศษแสง สี เสียง และรับชมการจัดรายการสถานีประชาชนถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 12:57 น.

สถานที่จัดงาน
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23