Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

รายการ "สุขแบบไทยใจพอเพียง" ช่อง 5 บันทึกเทปผลงานวิจัยสาขาออกแบบ

วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:01 น.
สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รายการ "สุขแบบไทยใจพอเพียง" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้เข้าถ่ายทำนำเสนอผลงานของสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในช่วงเช้า ได้เดินทางไปถ่ายทำ ตอน ใบตองแห้งแปลงกาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มใบตองแห้ง ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องทอลายจากใบตองแห้ง กาบกล้วย และผักตบชวา ร่วมกับคุณอุบล พิลึก จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี และในช่วงบ่าย รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ได้ถ่ายทำรายการในตอน "โขนเล็ก" และผลงานจากงานวิจัย หมอนรองคอ เป็นของที่ระลึกนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นนผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ผลงานหัวโขนจิ๋ว "โขนไทย ไซส์มินิ แบรนด์ สยามา SAAYAAMAA​ ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำลังได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการออกแบบ ณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 2313 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊คเพจ ห้องเรียนครูบี หรือเพจ บ้านโขนจิ๋ว
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รายการ "สุขแบบไทยใจพอเพียง" ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ได้เข้าถ่ายทำนำเสนอผลงานของสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยในช่วงเช้า ได้เดินทางไปถ่ายทำ ตอน ใบตองแห้งแปลงกาย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มใบตองแห้ง ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ สาขาวิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องทอลายจากใบตองแห้ง กาบกล้วย และผักตบชวา ร่วมกับคุณอุบล พิลึก จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี และในช่วงบ่าย รายการสุขแบบไทย ใจพอเพียง ได้ถ่ายทำรายการในตอน "โขนเล็ก" และผลงานจากงานวิจัย หมอนรองคอ เป็นของที่ระลึกนครสวรรค์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ซึ่งเป็นนผลงานของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ผลงานหัวโขนจิ๋ว "โขนไทย ไซส์มินิ แบรนด์ สยามา SAAYAAMAA​ ผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำลังได้รับความนิยมทั้งจากชาวไทย และชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการออกแบบ ณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 2313 หรือติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เฟซบุ๊คเพจ ห้องเรียนครูบี หรือเพจ บ้านโขนจิ๋ว

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 28 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:01 น.

สถานที่จัดงาน
สาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23