Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี มรนว. มอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาที่เกิดอุบัติเหตุขณะฝึกงาน

วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:01 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

    17 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนางสาวตะวันทิพย์ พุ่มฉัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขณะที่กำลังฝึกงาน ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง ได้ประสบอุบัติเหตุลูกกลิ้งเครื่องรีดผ้าหนีบมือด้านซ้ายจนความร้อนได้ทำลายเส้นประสาทที่นิ้วมือทั้ง 4 นิ้วจนไหม้เกรียม และต้องตัดนิ้วส่วนที่ไหม้ทิ้ง เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมให้กำลังใจนักศึกษา ทั้งนี้ทางโรงแรมที่ฝึกงานได้ช่วยเหลือดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล และได้มอบเงินสินไหมเป็นขวัญกำลังใจให้อีกจำนวนหนึ่ง
17 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนางสาวตะวันทิพย์ พุ่มฉัตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งขณะที่กำลังฝึกงาน ณ โรงแรมแห่งหนึ่ง ได้ประสบอุบัติเหตุลูกกลิ้งเครื่องรีดผ้าหนีบมือด้านซ้ายจนความร้อนได้ทำลายเส้นประสาทที่นิ้วมือทั้ง 4 นิ้วจนไหม้เกรียม และต้องตัดนิ้วส่วนที่ไหม้ทิ้ง เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยอธิการบดี และคณะผู้บริหาร ได้ร่วมให้กำลังใจนักศึกษา ทั้งนี้ทางโรงแรมที่ฝึกงานได้ช่วยเหลือดูแลเรื่องการรักษาพยาบาล และได้มอบเงินสินไหมเป็นขวัญกำลังใจให้อีกจำนวนหนึ่ง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 18:01 น.

สถานที่จัดงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23