Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

คณะผู้บริหาร มร.นว. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาท

วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:58 น.

    วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และร่วมรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุฑูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล นายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย มีประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ชมนิทรรศการ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร และร่วมรับชมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรค์ปราสาทให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุฑูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล นายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า 1,000 คน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย มีประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ชมนิทรรศการ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่อง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 19:58 น.

สถานที่จัดงาน

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23