Tip

หากท่านไม่สามารถปิดหน้าเมนูหลักนี้ได้ ให้ลองสัมผัสที่หน้าเว็บหลักทางด้านขวา

อธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร มร.นว. ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:04 น.
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

    5 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย​ พระนามาภิไธย​ และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์​พระบรมวงศ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย มีประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ชมนิทรรศการ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่อง
5 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย​ พระนามาภิไธย​ และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์​พระบรมวงศ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายอรรพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นิทรรศการกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย มีประชาชนมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ชมนิทรรศการ และร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกอย่างต่อเนื่อง

วัน เวลา ของกิจกรรม
วันที่ 5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:04 น.

สถานที่จัดงาน
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ : 056-219100-29 โทรสาร : 056-882522-23